A filozófia és a pszichológia közötti különbség

Filozófia

A filozófia, amely a görög „filozófia” szóból származik, szó szerint „bölcsesség szeretete”. A filozófia az általános és alapvető problémák tanulmányozása, amelyek olyan konkrét kérdésekre vonatkoznak, mint az értékek, a létezés, a tudás, az ok és a nyelv. A filozófiai vizsgálat módszerei között szerepel a kérdés, a kritikai elemzés és az ésszerű viták. A múltban feltett filozófiai kérdések a következők: lehetséges bármit is megismerni és bizonyítani? Mi a legvalóságosabb, és mi az élet értelme? A filozófia azonban konkrétabb kérdésekkel is foglalkozik, például: van-e az embernek szabad akarata, és mi a legjobb módja annak, hogy egy életet éljünk??

Pszichológia

A pszichológia, amely a görög „pszichológia” szóból származik, szó szerint „az emberi szellem tanulmányozása”. A pszichológia az emberi elme és az emberi viselkedés tanulmányozása. Ez magában foglalja mind a tudatos, mind az öntudatlan tapasztalatok, valamint a gondolatok, érzések és viselkedés kölcsönhatásainak vizsgálatát. A pszichológia tudományos tudományág és alkalmazott tudomány, amelynek célja a mentális folyamatoknak az emberi viselkedésben betöltött szerepének megértése, miközben feltárja azokat a fiziológiai és biológiai funkciókat is, amelyek a kognitív feldolgozás és viselkedés alapját képezik. A pszichológusok által feltárt fogalmak között szerepel az észlelés, a megismerés, a figyelem, az érzelmek, az intelligencia, a fenomenológia, a motiváció, az agy működése, a személyiség, a viselkedés, a kapcsolatok és az ellenálló képesség. Az empirikus pszichológiai vizsgálat módszerei között szerepelnek kísérleti tanulmányok, amelyek a különféle változók közötti ok-okozati és korrelációs kapcsolatok következtetésére vezethetők vissza.

A két gyakorlat közötti különbségek

A filozófia vitathatatlanul alátámasztja az összes tudományt, beleértve a pszichológiát is, így a két tudományág bizonyos mértékben átfedésben van. Annak ellenére, hogy mindkét tudástestület megvizsgálja az embereket és az életet, az egyes tudományágak összpontosítanak, jelentősen eltérőek. Vagyis, míg a filozófia megpróbálja megérteni az emberi élet létezését, a pszichológia megpróbálja megérteni az emberi viselkedést.

Az egyes területeken tárgyalt témákon kívül a filozófia és a pszichológia abban is különbözik egymástól, hogy milyen módszerekkel válaszolnak a kérdésekre. A filozófia kérdéseken és válaszokon keresztül olyan területeket vizsgál, mint például a halál utáni élet, és soha nem fog egyetlen, helyes választ adni. Ezzel szemben a pszichológia tudományos módszert alkalmaz az emberi viselkedés megértésére. Ez magában foglalja a hipotézis tesztelését, amely logikus következtetéseket eredményez, amelyeket mind megfigyelések, mind fizikai adatok támasztanak alá.

Ezenkívül a filozófia és a pszichológia különbözik a foglalkoztatási lehetőségektől. A filozófia szakok tanárok, kutatók, szerzők és tudományos előadókként alkalmazhatók. Ezzel ellentétben a pszichológusok sokféle területen tudnak dolgozni. Lehetnek klinikai pszichológusok, akik diagnosztizálják és kezelik a mentális egészségi állapotot, vagy válhatnak olyan tanácsadó pszichológusokká, akik különféle kérdésekben tanácsot adnak az embereknek. A pszichológusok tudományos előadókké, felsőoktatási oktatókké, szerzőkké és kutatókká válhatnak.