Minőségi vs. kvantitatív

Míg kvantitatív kutatás számokon és matematikai számításokon alapul (más néven: mennyiségi adatok), kvalitatív kutatás írott vagy beszélt elbeszéléseken alapul (vagy minőségi adatok). Minőségi és mennyiségi kutatási technikákat alkalmaznak a MinőségiMennyiségiCélja A cél az, hogy a narratív adatok intenzív gyűjtése révén megmagyarázza és betekintést nyerjen a jelenségekbe és megértse azokat a hipotéziseket, amelyek tesztelhető, induktív. A cél a jelenségek magyarázata, előrejelzése és / vagy ellenőrzése a numerikus adatok koncentrált gyűjtésén keresztül. Tesztelési hipotézisek, deduktív. Vizsgálati megközelítés szubjektív, holisztikus, folyamat-orientált Objektív, koncentrált, eredményorientált hipotézisek Támogató, fejlődő, egy adott tanulmány alapján Konkrét, ellenőrizhető, megadva az adott tanulmány előtt Kutatási környezet A szabályozott beállítás nem olyan fontos A lehetséges mértékben ellenőrzött Mintavétel Célkitűzés: A „kicsi”, nem feltétlenül reprezentatív minta kiválasztásának szándéka a mélyreható megértés érdekében Véletlenszerű: A „nagy” reprezentatív mintát válasszuk annak érdekében, hogy az eredményeket általánosítsuk a populációra Mérés Nem szabványos, narratív (írott szó), folyamatban Szabványos, numerikus (mérések, számok), a végén Tervezés és módszer Rugalmas, csak általános megfogalmazással, a tanulmány megkezdése előtt Nem beavatkozás, minimális zavar Összes leíró - történelem, életrajz, etnográfia, fenomenológia, megalapozott elmélet, esettanulmány (ezek hibridjei) Strukturált, rugalmatlan, a tanulmány előtt részletesen meghatározva Intervenció, manipuláció és ellenőrzés Leíró korreláció ok-okozati-összehasonlító kísérleti Figyelembe kell venni néhány változót, nagy csoport Adatgyűjtési stratégiák Dokumentum és tárgy (valami megfigyelt), amely gyűjtemény (résztvevő, nem résztvevő). Interjúk / fókuszcsoportok (nem strukturált, formális / formális). A kérdőívek adminisztrációja (nyílt végű). Terjedelmes, részletes terepi jegyzetek készítése. Megfigyelések (nem résztvevők). Interjúk és fókuszcsoportok (félig strukturált, formális). Tesztek és kérdőívek adminisztrációja (bezárva). Adatelemzés A nyers adatok szavakban vannak megadva. Alapvetően folyamatban van, a megfigyelések / megjegyzések felhasználásával jár a következtetés levonására. A nyers adatok számok, amelyeket a tanulmány végén végeztek el, statisztikákat tartalmaznak (számokat használva a következtetések levonásához). Az adatok értelmezése A következtetések ideiglenesek (a következtetések megváltozhatnak), folyamatosan felülvizsgálják, a következtetések általánosítások. A következtetések / általánosítások érvényessége az olvasó felelőssége. A tanulmány végén megfogalmazott következtetések és általánosítások, előre meghatározott bizonyossággal. A következtetések / általánosítások a kutató felelõssége. Soha nem 100% -ban találtunk bizonyosságot.

Tartalom: Minőségi vs kvantitatív

 • 1 Az adatok típusa
 • 2 mennyiségi és kvalitatív adatok felhasználása
  • 2.1 Mikor kell használni a kvalitatív és a mennyiségi kutatást??
 • 3 Az adatok elemzése
  • 3.1 Az adatok robbanása
 • 4 A visszajelzés hatásai
 • 5 Hivatkozások

Az adatok típusa

A kvalitatív kutatás olyan szabad formájú és nem numerikus adatokat gyűjt, mint például naplók, nyílt kérdőívek, interjúk és megfigyelések, amelyek nem numerikus rendszer segítségével vannak kódolva.

Másrészt a kvantitatív kutatás olyan adatokat gyűjt, amelyeket numerikus formában lehet kódolni. A kvantitatív kutatás példái lehetnek kísérletek vagy interjúk / kérdőívek, amelyek zárt kérdéseket vagy minősítési skálákat használtak az információk gyűjtésére.

Kvantitatív és kvalitatív adatok felhasználása

Minőségi adatokkal és kutatásokkal tanulmányozhatják az egyes eseteket, és megtudhatják, hogy az emberek hogyan gondolkodnak vagy éreznek részleteket. Ez az esettanulmányok fő jellemzője.

A mennyiségi adatokkal és a kutatásokkal a nagy csoportok trendeinek pontos vizsgálata szolgál. Ilyenek például a klinikai vizsgálatok vagy népszámlálások.

Mikor kell használni a kvalitatív és a mennyiségi kutatást?

A kvantitatív és a kvalitatív kutatási technikák mindegyike alkalmas bizonyos forgatókönyvekre. Például a kvantitatív kutatás előnye a méretarány. Ez lehetővé teszi, hogy hatalmas mennyiségű adat gyűjthető és elemezhető sok ember vagy forrás felhasználásával. A kvalitatív kutatás viszont általában nem is méretezhető. Nehéz például mélyinterjúkat folytatni több ezer emberrel, vagy elemezni a nyílt végű kérdésekre adott válaszukat. Viszonylag könnyebb elemezni az emberek ezreinek felméréseire adott válaszokat, ha a kérdések zártak, és a válaszokat matematikailag lehet kódolni, mondjuk, osztályozási skálákba vagy preferencia rangokba..

Ezzel ellentétben a kvalitatív kutatás akkor világít, ha nem lehetséges zárt kérdéseket feltenni. Például a marketingszakemberek gyakran a potenciális ügyfelek fókuszcsoportjait használják annak megpróbálására, hogy kihatják, mi befolyásolja a márka felfogását, a termékvásárlási döntéseket, az érzéseket és az érzelmeket. Ilyen esetekben a kutatók általában a hipotéziseik kialakításának nagyon korai szakaszában vannak, és nem akarják korlátozni magukat az eredeti megértésükhöz. A kvalitatív kutatás gyakran új lehetőségeket és ötleteket nyit meg, amelyeket a kvantitatív kutatás a zárt jellege miatt nem tud.

Adatok elemzése

Minőségi adatok nehéz lehet elemezni, különösen méretarányosan, mivel nem lehet számokra redukálni vagy számításokban felhasználni. A válaszokat témákba lehet sorolni, és elemzést igényelnek egy szakértőtől. A különböző kutatók eltérő következtetéseket vonhatnak le ugyanazon kvalitatív anyagból.

A mennyiségi adatok rangsorolhatók vagy grafikonokba és táblázatokba helyezhetők, hogy megkönnyítsék az elemzést.

Adat robbanás

Az adatok növekvő ütemben készülnek a számítástechnikai eszközök számának növekedése és az internet növekedése miatt. Ezen adatok nagy része mennyiségi, és speciális eszközök és technikák fejlődnek ezen "nagy adatok" elemzésére.

A visszajelzés hatásai

Az alábbi ábra szemlélteti a pozitív és negatív visszajelzések hatásait a kvalitatív és kvantitatív kutatásokra:

Irodalom

 • Minőségi mennyiségi - Egyszerűen pszichológia
 • Minőségi és mennyiségi kutatás - Oxfordi Egyetem