Minősített vagy nem minősített részvényopciók

A részvényopciók adókezelésétől függően ezek mindegyikébe sorolhatók minősített részvényopciók vagy nem minősített részvényopciók. Minősített részvényopciókat is hívnak Ösztönző részvényopciók, vagy ISO.

A minősített részvényopciók (QSO) gyakorlásából származó nyereséget a tőkeemelési adó mértéke (tipikusan 15%) adóztatja, amely alacsonyabb, mint a rendes jövedelem adóztatási mértéke. A nem minősített részvényopciókból származó nyereséget rendes jövedelemnek kell tekinteni, és ezért nem jogosult az adókedvezményre. Az NQSO-knak magasabbak lehetnek az adói, ám sokkal nagyobb rugalmasságot biztosítanak abban is, hogy kinek adhatók és hogyan lehet őket gyakorolni. A vállalatok általában inkább nem minősített részvényopciókat részesítenek előnyben, mivel az NQSO-k költségeit hamarabb levonhatják működési költségként..

A minősített és nem minősített részvényopciók különbségeiről, szabályairól és korlátozásairól az alábbiakban olvashatunk, a példákkal együtt.

Összehasonlító táblázat

Nem minősített részvényopciók és a képesített részvényopciók összehasonlító diagramja
Nem minősített részvényopciókMinősített részvényopciók
Befogadó Kiadható bárkinek, például alkalmazottaknak, gyártóknak vagy igazgatótanácsnak Csak munkavállalók számára adható ki
Gyakorlati ár Lehet, hogy gyakorlási ára van A lehívási árnak legalább meg kell egyeznie a valós piaci értékkel (FMV) az odaítélés időpontjában. 10% + részvényeseknél a gyakorlati árnak az odaítélés időpontjában az FMV legalább 110% -ának kell lennie.
Adózási következmények (kedvezményezett) Nincs adó az odaítéléskor. A kedvezményezett gyakorlásakor rendes jövedelmet (vagy veszteséget) kap, amely megegyezik a támogatási ár és az állomány FMV közötti különbséggel a gyakorlat időpontjában. Nincs adó a támogatás odaítélésekor vagy gyakorlásakor. Tőkenyereség (vagy veszteség) adó a részvények eladásakor, ha a munkavállaló az opció gyakorlása után legalább egy évig rendelkezik készleten.
Adózási következmények (társaság) Mindaddig, amíg a társaság teljesíti a forrásadó-kötelezettségeket, levonhatja a felmerült költségeket működési költségként. Ez a költség megegyezik a kedvezményezett által bejelentett rendes jövedelemmel. Nincsenek levonások a társaság számára.
A készlet értéke Nincs korlátozás a készlet értékére, amelyet a testmozgás eredményeként be lehet szerezni Az első alkalommal elérhető QSO-k által vásárolt részvények összesített (az odaítélés időpontjától számított) valós piaci értéke nem haladhatja meg a naptári évben a 100 000 dollárt..
Tartási időszak Korlátozások nélkül Az opciók gyakorlása után a munkavállaló birtokolja a részvényt. A részvények eladása előtt legalább egy további egy évig tartania kell a részvényt. Ha egy év előtt értékesítik, ez diszkvalifikáló diszkrimináció, és nem minősített részvényopcióként kezelik.
Átruházható Lehet, hogy nem átruházható Nem átruházhatónak kell lennie, és legkésőbb a támogatástól számított 10 évig gyakorolható.

Tartalom: Minősített vagy nem minősített részvényopciók

 • 1 Hogyan működnek az opciós lehetőségek
 • 2 Minősített részvényopciók szabályai (ösztönző részvényopciók)
 • 3 Adózási bánásmód
  • 3.1 Példák
 • 4 A kettős adóztatás elkerülése
 • 5 Hivatkozások

Hogyan működnek az opciós lehetőségek

A társaságok gyakran használnak részvényopciókat a jelenlegi alkalmazottak ellentételezésére és a potenciális bérlők csábítására. Munkavállalói típusú (de nem képesített) részvényopciókat is kínálhatnak nem alkalmazottaknak, például beszállítóknak, tanácsadóknak, ügyvédeknek és promótereknek a nyújtott szolgáltatásokért. A részvényopciók vételi opciók a társaság részvényein, azaz olyan szerződések, amelyek egy társaság és alkalmazottai között jönnek létre az alkalmazottak számára vásárlási jog egy meghatározott számú részvény rögzített áron, egy meghatározott időtartamon belül. A munkavállalók azt remélik, hogy profitálnak ezen opciók gyakorlásáról a jövőben, amikor a részvényár magasabb.

Az opciók odaítélésének dátuma az odaítélés dátuma. A részvény valós piaci értékét a odaítélés napján támogatási árnak nevezzük. Ha ez az ár alacsony, és ha a készlet értéke a jövőben emelkedik, akkor a címzett megteheti gyakorlat az opció (gyakorolja jogait, hogy részvényt vásároljon a támogatási áron).

Itt különböznek a minősített és nem minősített részvényopciók. Az NQSO-k segítségével a kedvezményezett az opció felhasználásával azonnal eladhatja a megszerzett részvényeket. Ez egy "készpénz nélküli gyakorlat", mivel a kedvezményezett egyszerűen csak a piaci ár és a támogatási ár közötti különbséget zsebe. Nem kell saját készpénzt feltennie. Minősített részvényopciók esetén azonban a kedvezményezettnek meg kell szereznie a részvényeket, és legalább egy évig meg kell őriznie azokat. Ez azt jelenti, hogy készpénzt kell fizetni az állomány megvásárlásához a támogatási áron. Ez magasabb kockázatot is jelent, mivel az állomány értéke csökkenhet az egyéves tartási időszak alatt.

Minősített részvényopciók szabályai (ösztönző részvényopciók)

Az IRS és a SEC bizonyos korlátozásokat vezet be a minősített részvényopciókra az általuk nyújtott kedvező adóügyi elbánás miatt. Ezek tartalmazzák:

 • A kedvezményezettnek legalább egy évet meg kell várnia a támogatás odaítélésétől számítva, mielőtt felhasználhatja az opciókat.
 • A kedvezményezettnek legalább egy évig meg kell várnia a lehívást követõen, mielõtt eladhatja az állományt.
 • Csak a társaság alkalmazottai részesülhetnek a társaság által kibocsátott minősített részvényopciókban.
 • Az opciók 10 év után járnak le.
 • A lehívási árnak meg kell egyeznie vagy meg kell haladnia az alapul szolgáló részvény valós piaci értékét a támogatás odaítélésekor.
 • Azoknak a munkavállalóknak, akik a társaság legalább 10% -át birtokolják, a lehívási árnak a valós piaci értéknek legalább 110% -ának kell lennie, az opcióknak pedig az odaítéléstől számított öt éven belül kell lejárniuk..
 • Az opciók nem ruházhatók át, kivéve akarat vagy a származási törvények alapján. Az opciót csak az opció jogosultja gyakorolhatja.
 • Az első alkalommal alkalmazható ISO-k gyakorlásával vásárolt részvények összesített (az odaítélés időpontjától számított) valós piaci értéke nem haladhatja meg a 100 000 dollárt egy naptári évben. Az ilyen opciókat amennyire csak lehet, nem minősített részvényopciókként kezelik.

Adózási bánásmód

Miért használnak az emberek minősített részvényopciókat e korlátozások ellenére? Ennek oka a QSO-k nyereségének kedvező adózási elbánása.

Nem minősített részvényopciók gyakorlásakor a nyereség a gyakorlás időpontjában érvényes piaci ár (FMV vagy valós piaci érték) és a támogatási ár különbsége. Ezt más néven is ismert alku elem. Ezt a nyereséget rendes jövedelemnek kell tekinteni, és azt be kell jelenteni az adott év adóbevallásában.

Most, ha a kedvezményezett a részvényeket gyakorlása után azonnal eladja, nincs további adómegfontolás. Ha azonban a kedvezményezett birtokolja a részvényeket az opciók gyakorlása után, akkor az FMV a lehívás napján válik a részvények vételára vagy „költség alapjául”. Ha a részvényeket egy évig tartják, akkor bármelyik további a nyereséget hosszú távú tőkenyereségnek kell tekinteni. Ha a részvényeket e határidő előtt értékesítik, akkor a további nyereségeket (vagy veszteségeket) a rendes jövedelembe kell számolni.

A minősített részvényopciók legnagyobb előnye, hogy az alku elemet nem tekintik rendes jövedelemnek. Valójában, kivéve az AMT-t (alternatív minimális adó), a részvényopciók gyakorlását még abban az évben sem kell bejelenteni, ha az állományokat nem adják el. Adót nem kell fizetni, ha minősített részvényopciókat gyakorolnak, és a részvényeket a támogatási áron vásárolják (még akkor is, ha a juttatási ár alacsonyabb, mint a gyakorlat időpontjában alkalmazott piaci érték)..

Amikor a készleteket végül eladják (legalább egy éves birtoklási időszak után), a nyereséget hosszú távú tőkenyereségnek kell tekinteni, amelyet alacsonyabb adókulccsal adóztatnak, mint a rendes jövedelmet. Ha a készleteket hamarabb értékesítik, mint az egyéves birtok, akkor ezt „diszkvalifikáló rendelkezésnek” nevezik, amelyet ugyanúgy kezelnek, mint egy nem minősített részvényopciót..

Példák

Lehetséges, hogy az ösztönző részvényopciók - még akkor is, ha odaítélésük során minősített részvényopciók voltak - nem „jogosultak” adókedvezményes státusra. Például,

 • Ha ez "készpénz nélküli gyakorlat" volt: Az alkalmazott választhat úgy, hogy azonnal eladja a részvényeket az opciók gyakorlása után, ezáltal kiszorítva a piaci ár és az opció odaítélési (sztrájk) ára közötti különbséget. Ez lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy ne töltse el saját készpénzét, és megszabadítja őket attól a kockázattól, hogy a részvényárfolyam edzés után csökkenni fog..
 • Ha a munkavállaló az opciók gyakorlása után 1 évig nem tartotta a készleteket.

Hasznos különféle példákat megnézni az adóügyi következmények megértése érdekében. Tegyük fel, hogy egy alkalmazott 2010. január 1-jén részesült részvényopciókban, amikor a részvény ára 5 dollár volt. Tegyük fel azt is, hogy a munkavállaló jövedelme 100 000 dollár, és a normál jövedelem 28% -os marginális adókulcsa között van. Most vessünk egy pillantást a különböző forgatókönyvekre, és számoljuk ki az adóhatásokat.

Példák a minősített és nem minősített részvényopciók adóügyi következményeire

1. forgatókönyv a klasszikus minősített részvényopció. Az opciók gyakorlásakor nem számolnak be jövedelmet, és 2011-ben nem kell adót fizetni. A készleteket a vásárlás után egy évnél hosszabb ideig tartják, így az összes nyereséget a hosszú távú, 15% -os tőkenyereség-adókulccsal adják ki..

2. forgatókönyv egy példa a kizárásra való hajlamra, annak ellenére, hogy a terv minősített részvényopciós terv volt. A részvényeket nem gyakorolták egy évig a gyakorlás után, így a képesített ISO adókedvezményei nem valósulnak meg.

1. forgatókönyv és 2. forgatókönyv a nem minősített kategóriában ugyanazt a helyzetet képviselik, amikor a támogatás nem minősített részvényopciós terv alapján történt. Az opciók gyakorlásakor (2011) a rendes jövedelmet az FMV gyakorlati napján (15 USD) és a támogatási ár (5 USD) közötti különbséggel egyenértékűnek kell nyilvánítani. Az 1. forgatókönyv szerint a részvényeket egy évnél hosszabb ideig vásárolják és tartják fenn. Tehát a további nyereségeket (22–15 dollár) hosszú távú tőkenyereségnek kell tekinteni. A 2. forgatókönyv szerint a részvényeket legfeljebb egy évig tartják fenn. Tehát a további nyereségeket szintén rendes jövedelemnek kell tekinteni. Végül, 3. forgatókönyv a 2. forgatókönyv különleges esete, amikor a részvényeket a megszerzésük után azonnal eladják. Ez a részvényopciók "készpénz nélküli gyakorlása", és a teljes nyereséget rendes jövedelemnek tekintik.

Ennek a táblázatnak a fentiekhez hasonló példái vannak, amelyek megmutatják, hogyan kell a jövedelmet a W2 kimutatásokban kimutatni, és hogyan kell a rövid és hosszú távú tőkenyereségeket különféle forgatókönyvekben beszámolni..

A TurboTaxnek van egy jó útmutatója ebben a témában, amely még részletesebb forgatókönyveket tartalmaz, és azt is megvitatja, hogy az Alternatív Minimális Adó (AMT) tovább bonyolítja a minősített részvényopciókat..

A kettős adóztatás elkerülése

Amikor a részvényopciók gyakorlásából származó bevételt jelentenek a W2-en, akkor különös óvatossággal kell eljárnia, hogy elkerülje annak kettős adóztatását. Ennek oka az, hogy a bróker nem a megfelelő költség alapon használja az Ön által kibocsátott 1099-B készüléket.

Az 1099-B egy tőzsdei közvetítő által kiadott nyilatkozat, amely felsorolja az összes tőzsdei tranzakciót. Ezeket rövid és hosszú távra osztják, így könnyen bejelenthetők. Amellett, hogy ezt az információt Önnek küldi, brókere az IRS-nek továbbítja. Az 1099-B minden ügyletnél rögzíti a költségalapot (vagyis a vételárat vagy a részvények megszerzésének költségeit + bróker jutalékot) és a bevételt (azaz a részvények eladásakor kapott összeget). A kettő közötti különbség a nettó nyereség (vagy veszteség).

Annak ellenére, hogy az alku elemet (lásd a fenti meghatározást) bevételként kell kimutatni a W2-en, a brókernél nem módosítja a költség alapját az 1099-B-ben. például. ha a támogatási ár 10 dollár volt, és akkor használja a lehetőségeket, amikor az ár 30 dollár, akkor 20 dollárt jelentenek a W2-en. Mint minden W2 fizetés, a jövedelemadó és az egyéb alkalmazandó adók, például a társadalombiztosítás és a Medicare, ebből a jövedelemből kerülnek visszatartásra. Tehát azt várnád, hogy a bróker 1099-B a költség alapját 30 dollárnak (+ egy kis jutaléknak), a bevételt pedig 30 dollárnak sorolja fel.

Ehelyett azt fogja találni, hogy az 1099-B a költségalapot 10 dollárként, 30 dollárként számolja el, és 20 dollár nyereséget jelent az IRS-nek. Tehát az adóbevallás benyújtásakor módosítania kell a költségalapot, és figyelembe kell vennie, hogy a bróker által megadott alap helytelen. Ez nagyon fontos, különben akkor adót fizet kétszer. További olvasmány erről a témáról.

Irodalom

 • Ösztönző részvényopciók (minősített részvényopciók) - Wikipedia
 • Részvényopciók - IRS 525 (2011) kiadvány, adóköteles és nem adóköteles jövedelem
 • Ösztönző részvényopciók - TurboTax