Az eljárásjog vs az anyagi jog

Eljárási jog a bírósági eljárásokban, valamint a polgári és közigazgatási eljárásokban a bírósági eljárásokat szabályozó szabályokból áll. A bíróságnak az eljárás folyamán be kell tartania az eljárási törvényben előírt szabványokat. Ezek a szabályok biztosítják a tisztességes gyakorlatot és a következetességet a "Eljárási jogAnyagi jogMeghatározás Foglalkozik és meghatározza az anyagi jog érvényesítésének módjait és eszközeit Foglalkozik azokkal a jogi területekkel, amelyek meghatározzák az egyének jogait és kötelezettségeit, amit az egyének tehetnek vagy nem Powers Nincs független hatalom Független hatáskörök az ügy sorsának eldöntésére Alkalmazás Nem jogi környezetben is alkalmazható Nem alkalmazható nem jogi környezetben Szabályozás Törvényesen A törvény vagy a kormány végrehajtása

Tartalom: Az eljárásjog vs az anyagi jog

  • 1 Szerkezeti és tartalmi különbségek
  • 2 Az anyagi és az eljárási törvény hatásköre
  • 3 Alkalmazási különbségek
  • 4 Példa
  • 5 Hivatkozások

Szerkezeti és tartalmi különbségek

Az anyagi és eljárásjogi szerkezet és tartalom közötti különbségek megértése érdekében használjunk egy példát. Ha valamely személyt vádolnak és tárgyaláson vesznek részt, az anyagi törvény előírja azt a büntetést, amelyet az alapeljárás alá vonnak, ha elítélik. Az anyagi jog meghatározza a bűncselekmények típusát és súlyosságát is, olyan tényezőktől függően, mint például az, hogy a személy ismétlődő bűncselekmény, vajon gyűlölet-bűncselekmény, önvédelem volt-e stb. Meghatározza a vádlottak felelősségét és jogait is.

Az eljárási törvény viszont biztosítja az állam számára az emberekre vonatkozó anyagi törvények végrehajtásának mechanizmusát. Az eljárási jog magában foglalja azokat a szabályokat, amelyek alapján a bíróság meghallgatja és meghatározza, hogy mi történik a polgári vagy büntetőeljárások során. Az eljárási jog az anyagi jog kidolgozásának és végrehajtásának módszerével és eszközeivel foglalkozik. Más szavakkal: az anyagi jog az ügy érdemével, a vádemelés és a tények kezelésének módjával foglalkozik; míg az eljárási jog lépésről lépésre ad cselekvési tervet arról, hogy az ügy miként járna el a kívánt célok elérése érdekében. Ezért annak eljárási törvénye, amely segít eldönteni, hogy az ügy tárgyalást igényel-e vagy sem.

Az anyagi és az eljárási törvények hatásköre

Az anyagi jog egy független törvénykészlet, amely dönt az eset sorsáról. Valójában eldöntheti az alárendelt tárgyalás sorsát, függetlenül attól, hogy nyeri vagy veszít, vagy akár a kártérítés összegét is. Másrészt az eljárási törvényeknek nincs önálló létezésük. Ezért az eljárási törvények csak azt mondják el nekünk, hogy miként hajtják végre a jogi eljárást, míg az anyagi törvények jogosultak jogi megoldást kínálni.

Alkalmazási különbségek

Egy másik fontos különbség a kettő alkalmazásában rejlik. Az eljárási törvényeket nem jogi kontextusban kell alkalmazni, míg az anyagi törvényeket nem. Tehát alapvetően a tárgyalás alapvető fontosságát az anyagi jog hangsúlyozza, míg az eljárási jog az odajutás lépéseit vázolja.

Példa

Az anyagi jog példája a gyilkosság fokának meghatározása. A körülményektől és attól függően, hogy a gyilkos szándékában állt-e elkövetni a bűncselekményt, ugyanaz az emberölés elkövetett büntetés különböző szintje alá eshet. Ezt a törvény meghatározza, és az anyagi jog.

Az eljárási törvények példái között szerepel az egyik fél számára a per indításához szükséges idő, valamint a per peres folyamatát szabályozó szabályok.

Irodalom

  • Wikipedia: Az eljárási jog
  • Wikipedia: Anyagjog