A különbség a közvetítés és az egyeztetés között

Mi a mediáció??

A közvetítés során a pártatlan harmadik fél megkönnyíti a vitatott felek közötti beszélgetési folyamatot, hogy kielégítő megoldást találjanak. A közvetítés önkéntes és nem kötelező érvényű folyamat, azonban az 1908-as Polgári perrendtartás szabályozza.

A mediáció lehetővé teszi mindkét fél felei számára, hogy közvetlenül kifejezzék gondolataikat a szóban forgó vitáról, és olyan egyedi megoldást hozzanak létre, amely mindkét fél igényeit kielégíti. A közvetítőnek nem szabad bírónak lennie vagy döntéseket hoznia. A közvetítő szerepe a beszélgetés megkönnyítése tárgyalási és kommunikációs technikák révén.

A mediáció egy folyamat és bizonyos protokollok követésén alapul. Ez a folyamat lehetővé teszi a felek számára, hogy a vita mögött álló valós problémákra összpontosítsanak, és megköveteli minden fél aktív részvételét. A cél az, hogy több időt szenteljen egy önkéntes, funkcionális, tartós és békés megoldás megtalálására. A mediációs folyamat lehetővé teszi, hogy bármelyik vitás fél kilépjen a közvetítésből, és a vitát bírósági rendszerhez utalja.

Javasoljuk, hogy a határozatot a közvetítés végén szerződés formájában készítsék el. Mivel a közvetítés nem bíró felügyelete alatt áll, egy ilyen szerződés a mediációs eljárást jogilag kötelezővé teszi. Ennek célja annak biztosítása, hogy mindkét fél elismerje részét a folyamatban, és megfelelést biztosítson. Ez egyúttal a meditációs folyamat és a felek között elért eredmények kézzelfogható bizonyítéka is. Ez az írásbeli dokumentum egyértelműen véget vet a közvetítési folyamatnak.

Mi az egyeztetés??

Az egyeztetés célja a vitát folytató felek közötti pozitív kapcsolat kiépítése. Az egyeztetés megkeres egy megsértett jogot, majd próbálja meg megtalálni a legjobb cselekedetet. Ezt egy segítőn keresztül hajtják végre, amely a vitatkozókat kielégítő cél felé vezet. Ezt a módszert jobban rögzíti a törvény, és az 1996. évi Választottbírósági Törvény szabályozza.

Az egyeztetést gyakran megelőzően alkalmazzák annak megakadályozására, hogy a konfliktus valami lényegesré váljon. Jellemző a felek önkéntes részvétele a folyamatban azzal a szándékkal, hogy minden résztvevő számára előnyös megoldást találjanak. Szigorú titoktartási szabályt tartalmaz, amelyet törvény hajt végre.

Az egyeztetés lehetővé teszi a koordinátor számára, hogy közvetlenebb szerepet játsszon a vita megoldásában. A koordinátor javaslatokat tehet bizonyos javaslatokra vonatkozóan, és tanácsokat adhat bizonyos megoldásokra vonatkozóan. Ezért a koordinátornak szakértőnek kell lennie egy adott területen, amely a jelenlegi vitához kapcsolódik. Az egyeztetésben a „pártatlan” szerepet inkább tekintélyes alaknak tekintik, amelynek szerepe a vita legkedvezőbb megoldásának megtalálása. A megállapodás feltételeit leginkább a közvetítő javasolja, és nem a vitatott feleket.

Az egyeztetés célja a felek közötti meglévő üzleti kapcsolatok összeegyeztetése és fenntartása. Ez nem feltétlenül történik egy bizonyos eljárás vagy protokoll szerint, mint például a közvetítés. A megbízó az esettől függően meghatározza az útvonalat, gyakran az egyeztetési folyamatot tárgyalásként kezeli.

A mediáció és az egyeztetés hasonlóságai

Mind a közvetítés, mind az egyeztetés alternatív vitarendezési megoldások (ADR). Az ADR a tárgyalótermen kívüli vitákkal foglalkozik a viták magán, gyorsabb és költséghatékony rendezése érdekében. A közvetítés és az egyeztetés olyan mértékben szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hogy gyakran szinonimán alkalmazzák őket, de különböznek egymástól és eltérő jogi aktusok irányítják őket..

A közvetítés és az egyeztetés egyaránt segítséget nyújt a vita rendezésében és a felek közötti pozitív kapcsolatok kiépítésében. A cél a vita békés megoldása. Mindkét eljárás nem bírósági eljárás, ezért a vitákat bíróságon kívül oldják meg. Mindkettő egy olyan folyamatot követ, amelyben a felek nem versenyeznek egymással, hanem együtt működnek a megoldás megtalálása érdekében. Mindkettő önkéntes alternatívája a jogi viták rendezésének.

A mediáció és az egyeztetés közötti különbségek:

Amint az a fentiekből kiderül, a közvetítés és az egyeztetés sok szempontból hasonló, és érthető, hogy szinonimán használják őket. Mégis meg kell különböztetni őket. Mi tehát a legfontosabb különbség a két alternatív vitarendezés között?

  1. A közvetítés során a megbízónak pártatlannak és objektívnek kell lennie a felek vitájában, míg az egyeztetés során a megbízó aktívabb szerepet játszik..
  2. A közvetítés során a feleket arra ösztönzik, hogy megoldást találjanak, és a segítő csak útmutatóként szolgál. Míg az egyeztetés során az elősegítő feladata a felek céljainak meghatározása és a megoldás megtalálásának aktív elősegítése.
  3. A közvetítőn belül a segítő nem ad ítéletet. Az egyeztetéssel a koordinátor az értékelő és a beavatkozó szerepét is játssza, amelyek a megoldást arra alapozzák, hogy melyet a koordinátor szerint legkedvezőbbnek tekintnek..
  4. A mediációval kapcsolatban nem kell állásfoglalást találni, hanem a megállapodás célja. Az egyeztetéssel a határozat szükséges eredmény, és a polgári bíróság rendeleteként hajtható végre.
  5. A közvetítést az 1908. évi polgári perrendtartási törvény szabályozza. Az egyeztetésre az 1996. évi választottbírósági és egyeztetési törvény irányadó..
  6. A titoktartás fontos szerepet játszik mindkét folyamatban, azonban eltérően érvényesítik őket. A közvetítésen belül a titoktartás a bizalmon alapul, és minden fél számára tanácsos titoktartási záradékot aláírni további intézkedés céljából. Az egyeztetés során a titoktartást a törvény határozza meg.
  7. A mediáció akkor lép be, ha jelentős konfliktus vagy vita merül fel, amelyben szakmai beavatkozást igényel. Az egyeztetést megelőzően alkalmazzák, és célja a viták megakadályozása, hogy valami lényegesvé váljanak.

Közvetítés és egyeztetés: (táblázat)

A közvetítés és az egyeztetés összefoglalása:

Teljesen érthető, hogy a két folyamat miért tekinthető gyakran azonosnak. A gyakorlatban azonban a legfontosabb különbség az elősegítés módszerében és az előadó aktív vagy pártatlan szerepében rejlik. A két módszert azonban nem szabad összetéveszteni, mivel valóban eltérő célokat szolgálnak, és amint látható, a sikertelen egyeztetés közvetítést eredményezhet. A sikeres egyeztetés elkerülheti a közvetítést vagy más vitarendezést.

Mivel az alternatív vitarendezési módszerek időt és pénzt takarítanak meg, és azzal jár, hogy kreatív megoldásokat találnak, amelyek elősegítik az egészséges üzleti kapcsolatok kialakítását a jövőben. A célnak mindig a vita megoldásának megtalálására kell törekednie. A vita összefüggései viszont meghatározzák, melyik módszer lesz a megfelelőbb.