Mi a különbség a félelmetes és a szörnyű között?

Mi a különbség a „félelmetes” és a „félelmetes” között? Noha első pillantásra észrevehetjük, hogy ezek a szavak helyesírásban és hangzásban hasonlóak, általában antonímáknak tekintik őket. Ezekről a szavakról szóló érdekes információk azonban azt mutatják, hogy sok és sokféle módon használhatók, és valójában közelebb állnak egymáshoz, mint sok angol beszélő észreveszi.

A „szörnyű” leggyakoribb meghatározása valami nagyon rossz vagy kellemetlen melléknév. Például: Szörnyű napom volt és pihennem kell. Ehhez kapcsolódik a félelem és csoda, vagy félelem érzéseinek további jelentése. Például: A sebesült állat a legszörnyűbb hangot hallotta. Míg egyes szavak eredetének szakértői úgy érzik, hogy a „szörnyû” nem pusztán a „félelme” és a „teljes” kombinációja azt jelenti, hogy „teljes félelmet” jelent, addig a „szörnyû” kifejezést erõsítõként használják, hogy rendkívül nagy vagy inspiráló félelmet jelentsenek. Tehát bizonyos értelemben a „szörnyű” valójában „félelmetes” lehet. Például: Ennek a nézetnek szörnyű fensége van vele. Ehhez a felhasználáshoz kapcsolódik a „szörnyű” határozószó formája, azaz „rendkívül” vagy „nagyon”. Például: Szörnyen gazdag. Melléknévként az „szörnyen” szintén elfogadható forma. Például: Ez a hely rettenetesen messze van.

A „félelmetes” szó leggyakoribb szótár-meghatározása melléknévként szolgál annak leírására, ami félelmet, csodát vagy félelmet okoz. Például: Az óceán felett lenyugvó nap fantasztikus kilátás. Ez a meghatározás miatt úgy tűnik, hogy a szó ugyanazt jelenti, mint a „szörnyű”, de valójában az ellenkezőjét jelentheti. Az „félelmetes” kifejezés valami rendkívül jó, nem rossz helyett valami jelentőségét veszi át. Például: Félelmetes napom volt, mert emelést kaptam a munkahelyen. Emiatt a „félelmetes” és a „szörnyű” általában antonímáknak tekinthetők, nem szinonimáknak, még akkor is, ha ugyanazon jelentése van a félelmetet ösztönzőnek. A különbség abban rejlik, hogy a szó kifejező félelme mögött van-e a pozitív vagy negatív érzés. Érdekes megjegyezni, hogy az utóbbi években a „félelmetes” szleng jelentését is felvette. Pozitív kifejező felkiáltásként használják, hogy egyetértenek vagy mutassanak valami jót. Például: félelmetes! Imádom azt a dalt, játszom újra.

Tehát, bár a „szörnyű” és a „félelmetes” melléknevek valami csoda, lelkesedést vagy tiszteletet felidéző ​​melléknevek leírására szolgálnak, ezeknek a szavaknak a használata általában egészen más. A „félelmetes” kifejezés a félelem vagy a terror negatívabb érzetének közvetítésére, vagy akár valami kellemetlen vagy rossz leírására szolgál. Az „félelmetes” másrészt pozitívabban használják valami félelmetes, jó vagy csodálatos kifejezésére.