Héber és jiddis

héber és jiddis azok a nyelvek, amelyeket a zsidók az egész világon beszélnek. Érdekes módon a héber és a jiddis nyelv nagyon különbözik egymástól, annak ellenére, hogy mindkét nyelv a héber ábécét használja szkripteiben. Míg a héber egy szemita nyelv (az afro-ázsiai nyelvek alcsoportja), mint például az arab és az amhara, a jiddis egy német nyelvjárás, amely sok héber szót használ, de nagyon jellegzetes askenazi kiejtéssel.

Összehasonlító táblázat

Héber és jiddis összehasonlító táblázat
héberjiddis
Nyelvcsalád Afro-ázsiai szemita nyugati szemita Közép szemita északnyugati szemita kananita héber Indoeurópai germán nyugati germán magas német jiddis
Rangsor 77 141
Összes hangszóró Körülbelül 10 millió. Izraelben a héber az első nyelv 5,3 millió ember számára, a második nyelv pedig 2–2,2 millió ember számára (2009). Az Egyesült Államokban mintegy 200 000 ember beszél héberül otthon. 3 millió
Beszélt Izrael; Globális (mint a judaizmus liturgikus nyelve) Ciszjordániában és Gázában Egyesült Államok, Izrael, Argentína, Brazília, Egyesült Királyság, Oroszország, Kanada, Ukrajna, Fehéroroszország, Magyarország, Moldova, Litvánia, Belgium, Németország, Lengyelország, Ausztrália, Franciaország és másutt.
Kiejtés szokásos izraeli: [(ʔ) ivˈʁit] - [(ʔ) ivˈɾit], szokásos izraeli (Sephardi): [ʕivˈɾit], iraki: [ʕibˈriːθ], jemenita: [ʕivhkeriːθ], askenazi: [ˈivʀis]. A héber kiejtés szepárd. / ˈJɪdɪʃ / vagy / ˈjidɪʃ / jiddis kiejtése Ashkenazic
Hivatalos nyelv Izrael Hivatalos kisebbségi nyelv: Svédország. Kisebbségi nyelvként elismert Moldovában és Oroszország egyes részein (zsidó autonóm terület)
Szabályozza: A Héber Nyelvi Akadémia האקדמיה ללשון העברית (HaAkademia LaLashon Ha'Ivrit) nincsenek hivatalos testületek; YIVO de facto
ISO 639-1 ő yi
ISO 639-2 Zsid yid
ISO 639-3 vagy: heb - modern héber hbo - ősi héber különféleképpen: jid - jiddis (általános) ydd - keleti jiddis yih - nyugati jiddis
Bevezetés (a Wikipedia-ból) A héber (עִבְרִית, Ivrit, héber kiejtés) az afro-ázsiai nyelvcsalád szemita nyelve. Kulturális szempontból zsidó nyelvnek tekintik. Héber modern formájában az Izrael hét millió emberéből sokan beszélnek. A jiddis (jidish vagy איishי idish, szó szerint "zsidó") askenazi zsidó származású, magas német nyelv, az egész világon beszélik. A német nyelvjárások fúziójaként fejlődött ki a héber, arámi, szláv nyelvekkel.
Eredet Az afro-ázsiai nyelvcsalád szemita nyelve. Askenazi zsidó származású magas német nyelv.
Író rendszer (forgatókönyv) héber Héber-alapú

Tartalom: héber és jiddis

 • 1 A héber és a jiddis nyelvek története
  • 1.1 A név eredete
 • 2 Különbségek a fonológiában
 • 3 Különbségek az írási rendszerben
 • 4 Hivatkozások

A héber és a jiddis nyelvek története

Birkat a Tóra tanulmányozása előtt (héberül angol fordítással)

héber tagja annak a kanaanita nyelvcsoportnak, amely az északnyugati szemita nyelvcsaládhoz tartozik. A 10. századtól kezdve a héber virágzó beszélt nyelv volt. A korszakok óta a héber a világ minden részén fennmaradt mint fő nyelv minden írásos célra a zsidó közösségekben. Így az oktatott zsidóknak az egész nyelven közös nyelv volt a kommunikációra könyveken, jogi dokumentumokon keresztül, amelyeket ezen a nyelven jelentettek meg, írtak és olvastak. A héber különféle mozgalmak által a 19. században ismételten újjáéledtek. A modern héber modern beszélt nyelvként helyet talál a Hibbat Tziyon nemzeti ébredési ideológiájának, amelyet Eliezer Ben-Yehuda zsidó aktivista követ. A héber értelmiségiek irodalmi művei a XIX. Században vezettek a héber modernizálásához. Új szavakat kölcsönöztek és készítettek más nyelvektől, például angolul, oroszul, franciául és németül. 1921-ben a héber lett a brit kormányzott Palesztina hivatalos nyelve, 1948-ban pedig Izrael Állam hivatalos nyelvének nyilvánították. A héber tanulmánya a judaizmus hallgatói, a régészek és a Nyugat-Kelet civilizációit kutató nyelvészek és teológusok.

jiddis a héber, a szláv nyelvek, a román nyelv és az arám nyelv fúziójaként fejlődött ki a német nyelvjárásokkal. A jiddis eredete a Rajna-vidék 10. századi askenazi kultúrájára vezethető vissza, amely végül Kelet- és Közép-Európába terjedt. Az eredetileg askenaz nyelveként ismert jiddis hamarosan anyanyelvnek vagy mame-loshn néven ismertté vált. A jiddis különbözik a bibliai héber és az arám nyelvtől, melyeket loshn-koydeshnek vagy szent nyelvnek hívtak. A 18. században a jiddis nyelvet használták az irodalomban. Elsődlegesen askenazi zsidók beszélik a jiddis nyelvjárásokat nyugati jiddisre és keleti jiddisre osztva, beleértve litvis, poylish és ukrán nyelveket. A nyugati jiddis nem használta a szláv eredetű szavakat, míg a keleti jiddis széles körben használta azokat. A keleti jiddis továbbra is széles körben használatos, míg a nyugati jiddis használata jelentősen csökken.

A név eredete

héber "ivri" -ből származik, ami azt jelenti, hogy Ábrahám őse, Eber nevéből zsidó emberek állnak. Az „Eber” gyökerei „avar” jelentése: „átlépni”. A Biblia a héberre Yehudith-ra utal, mivel Yehuda vagy Júda volt akkoriban a fennmaradt királyság. Héber utalást talál az Ézsaiás 19:18-ban is, mint Kanaán nyelve.

jiddis loshn-ashkenaz néven, vagy Ashkenaz és taytsh nyelvén, vagy a modern középmagas németül ismerték. A szokásos használat szerint a jiddiset mame-loshnnak vagy anyanyelvnek nevezik. A jiddis kifejezést a 18. században használták.

A fonológia különbségei

Ban ben héber a mássalhangzókat „itsurim” -nek hívják. A mássalhangzókat dagesh-kel erősítjük meg, amelyet a mássalhangzók közepére helyezett pontok vagy pontok megfogalmaznak. Vannak világos dagesh vagy kal és nehéz dagesh vagy hazak. A héber magánhangzókat tnu'ot-nak hívják, írásbeli ábrázolásuk Niqqud. 5 magánhangzó jelenség van az izraeli héber nyelven. Mint minden más nyelv, a Henrew szókincs főnevekből, igék melléknevekből, stb. Áll, de meglepő módon az ige nem kötelező a mondatok felépítéséhez héberül.

jiddis A nyelvi fonológia az orosz, a belorusz, az ukrán és a lengyel befolyást mutatja, és hasonlóképpen nem teszi lehetővé a hangos megállások megfizetését a végső helyzetben. A főneveket férfias vagy zokher, nőies vagy nekeyve és semleges vagy neytral osztják. A mellékneveket a nemekre és a számokra használjuk. Az igék, névmások és cikkek kifejezetten használatosak.

Az írási rendszer különbségei

héber jobbról balra 22 betűvel, amelyek mindegyike mássalhangzó. A héber ábécét abjadnak hívják. A modern forgatókönyv Ashurit néven ismert írási formán alapul, amelynek eredete az arámi szkript. A héber kézírás forgatókönyve kurzív, a betűk kör alakúak, és eltérnek a nyomtatott példányaktól. A héber nyelvű magánhangzókat a kontextusból, valamint a szótaggal kezdetű betűk fölött és alatt lévő diakritikus jelekből kell levonni. Gyere mássalhangzó betűk használhatók magánhangzók, és ezeket nevezik matres lectionis. A diakritikus jeleket a kiejtés és kiejtés különbségeinek, valamint a Bibliai szövegek zenei megjelenésének jelzésére is használják..

jiddis héber szkripttel írva. A csendes héber betűk magánhangzókká válnak jiddis nyelven. Azokat a betűket, amelyek mássalhangzókként és magánhangzókként használhatók, a kontextus szerint kell olvasni, és néha megkülönböztetik őket a héber diakritikus jelek segítségével is. A diakritikus jelek vagy pontok jiddis nyelven egyediek és specifikusak.

Bár mindkét nyelv héber betûket használ, vannak különbségek abban, hogy a betûket az irodalmi gyakorlatban alkalmazzák.

Irodalom

 • Wikipedia: héber nyelv
 • Wikipedia: jiddis nyelv
 • Wikipedia: Jiddis ortográfia
 • Wikipedia: Jiddis fonológia
 • Wikipedia: Jiddis morfológia