A különbség a kapitalizmus és a libertarianizmus között

Bevezetés

A kifejezés libertarianism lényegében azt a politikai rendszert írja le, amelyben a kormány prioritást élvez az egyén tulajdonának és szabadságának élvezésére (Takala, 2007). A kifejezés kapitalizmus, másrészt leírja egy olyan gazdasági rendszert, amely az ingatlan magántulajdonba helyezését prioritássá teszi a gyártott áruk szabad piacon történő kereskedelme révén (Klein, 2007). A liberális és a kapitalizmus elméleteit először a 17 folyamán terjesztették előth és 18.th évszázadok Európában (Takala, 2007).

Ez az időszak, amelyet a különféle európai nemzetek iparosodása is jellemez, a polgárok nagyobb jogaira törekszik majd, akik életét a tömegtermelés találmánya gyorsan átalakította. Összehasonlítások merültek fel a libertarianizmus és a kapitalizmus között, mivel ezek az elméletek támogatják az emberi jogok megőrzését és a hétköznapi polgárok azon jogát, hogy tulajdonát és életét az állam védi (Takala, 2007). A kapitalizmus valós hatásainak az elmúlt öt évtizedben történő megnyilvánulása azonban azt mutatja, hogy a két elmélet között jelentős különbségek vannak.

Különbségek a kapitalizmus és a libertarianizmus között

A libertarianizmus elsősorban egy olyan politikai elmélet, amely szerint a magánszemélyek egyéni jogokkal rendelkeznek, míg a kapitalizmus olyan gazdasági elmélet, amely megerősíti a magánvállalkozás és a tulajdonos védelmének fontosságát a szabad piac fejlődésének elősegítése és a tőke növelése érdekében. A két elmélet közötti fő különbségnek azonban a társadalomban gyakorlásuk eredményeként kialakuló politikai és gazdasági struktúrákkal kell összefüggniük. A liberális törvény elősegíti az egyének azon jogait, hogy elérjék szakmai és személyes céljaikat azzal a feltétellel, hogy nem sértik mások jogait. Az elméletben úgy tűnik, hogy a kapitalizmus ugyanazt a fogalmat támogatja.

A gyakorlatban azonban a kapitalizmus az ellenkezőjét érinti azzal, amit a libertari törvény támogat. A kapitalizmust megvalósító nemzetekben az állampolgároknak joguk van felcserélhető árukra, például pénzre vagy akár vagyonra (Klein, 2007). Ez arra ösztönzi a gazdag tulajdonosokat, hogy diverzifikálódjanak a különféle iparágakban, keressék olcsóbb nyersanyagokat, és még nagyobb nyereség elérése érdekében csökkentsék a béreket. Ez természetesen sérti a munkavállalók jogait. Jogi szempontból a kapitalizmus az objektív törvényeket elsőbbséget élvez a polgárok jogaival szemben. A krónikus kapitalizmus manapság sok nemzetben gyakori annak az elkötelezettségnek köszönhetően, amelyet a vállalatok a részvényeseknek mutatnak, még akkor is, ha tevékenységük negatív hatással van a környező közösségre vagy akár a vállalati dolgozókra (Kang, 2002).

Helytelen azt állítani, hogy a kapitalizmus, akárcsak a libertarianizmus, az egyéni jogok előmozdításán alapul, mivel a modern kapitalizmus bebizonyította, hogy a részvényesek, mint például a vállalati vezetők, nem pedig a hétköznapi polgárok részesülnek a legtöbb előnyben a szabad piaci kereskedelemben. Karl Marx azt állította, hogy a kapitalista haszon alapvetően az emberi munka lopásából származó többletértéknek felel meg (Kang, 2002). Noha ez nem feltétlenül minden esetben pontos, nyilvánvaló, hogy a kapitalisták nehéz döntésekkel szembesülnek azzal, hogy megőrzik-e az egyéni jogok tiszteletben tartását, vagy mások költségén valósítják meg a vállalati célokat (Takala, 2007)..

A kapitalistákkal ellentétben a libertaristák nem prioritássá teszik a gazdag emberek igényeit és kívánságait, vagy védik a kormányrendszereket, amelyeket esetleg szeszélyük biztosítása érdekében hoztak létre. A libertarianizmus támogatja a piacot, ahol minden polgárnak, akár gazdagnak, akár szegénynek, esélyegyenlőséget kínál a piacon való részvételre szolgáltatások vagy termékek eladásával. A libertaristák a kormányzati piaci beavatkozás támogatásától is tartózkodnak, mivel ez gyakran azt eredményezi, hogy a nagyvállalatok számos előnyt kapnak a kormányzati hozzájárulásuk miatt..

Következtetés

A kapitalizmus és a libertarianizmus közötti fő különbség a polgárok jogainak érvényesítésével kapcsolatos. Noha mindkét elmélet állítja, hogy minden magánszemélynek azt a jogát támogatja, amely tulajdonhoz fűződik és egyenlő alapon vesz részt a piaci műveletekben, a kapitalizmus ezt a tényt nem támogatja a gyakorlatban. A kapitalizmus által teremtett feltételek általában támogatják a vállalati szervezetek fejlődését, amelyek elnyomják a lakosság tagjait annak érdekében, hogy nagyobb profitot nyerjenek.