RAID 1 és RAID 5

RAID 1 egy egyszerű tükörkonfiguráció, ahol két (vagy több) fizikai lemez ugyanazokat az adatokat tárolja, ezáltal redundanciát és hibatűrést biztosítva. RAID 5 hibatoleranciát is kínál, de az adatokat több lemezre csíkozással osztja szét.

Nézzük részletesen a RAID 1 és a RAID 5 konfigurációit.

Összehasonlító táblázat

RAID 1 és RAID 5 összehasonlító táblázat
RAID 1RAID 5
Legfontosabb jellemzője tükrözés Paritásos szavak eltávolítása
csíkozás Nem; az adatok teljes mértékben tárolódnak minden lemezen. Igen; az adatok egyenletesen csíkosak (vagy meg vannak osztva) a RAID 5 telepítő összes lemezén. Az adatok mellett paritásinformációkat is tárolnak (egyszer), így az adatok helyreállíthatók, ha az egyik meghajtó meghibásodik.
Tükrözés, redundancia és hibatűrés Igen Nincs tükrözés vagy redundancia; a hibatűrést paritásinformációk kiszámításával és tárolásával érik el. Elviszi 1 fizikai lemez meghibásodását.
Teljesítmény A RAID 1 lassabb írási sebességet kínál, de ugyanolyan olvasási teljesítményt nyújthat, mint a RAID 0, ha a RAID vezérlő multiplexelést használ lemezeken tárolt adatok olvasásához. Gyors olvasás a csíkolás miatt (az adatok sok fizikai lemezen oszlanak meg). Az írások kissé lassabbak, mert a paritás információt ki kell számítani. Mivel azonban a paritás eloszlik, az 1 lemez nem válik szűk keresztmetszetté (mint például a RAID 4 esetében).
Alkalmazások Ahol az adatvesztés elfogadhatatlan, pl. Adat-archiválás A hatékony tárolás jó egyensúlya, megfelelő teljesítmény, meghibásodások és jó biztonság. A RAID 5 ideális fájl- és alkalmazáskiszolgálók számára, amelyek korlátozott számú adatmeghajtót tartalmaznak.
Minimálisan szükséges fizikai lemezek száma 2 3
Paritás lemez? Nem használt A paritásinformációt a RAID összes fizikai lemeze között elosztják. Ha az egyik lemez meghibásodik, a paritásinformációt használják az adott meghajtón tárolt adatok helyrehozására.
Előnyök Nagyszerű teljesítmény, még ha az írások is kissé lassabbak a RAID 0-hoz képest. Hibaelhárítás könnyű helyreállítással (egyszerűen másolja az egyik meghajtó tartalmát a másikba) Gyors olvasás; olcsó redundancia és hibatűrés; az adatokhoz (bár lassabban) lehet hozzáférni, még akkor is, ha a meghibásodott meghajtót újjáépítés alatt áll.
hátrányok A tárolási kapacitás ténylegesen felére csökken, mert az összes adat két példányát tárolja. A hiba elhárításához a RAID-ot le kell kapcsolni, így az adatok nem állnak rendelkezésre a helyreállítás során. A kudarcból való helyreállítás lassú, mivel az adatok helyreállítása és a cseremeghajtó újjáépítése során elvégzett paritásszámítások szükségesek. Lehetséges a RAID-ből olvasni, amíg ez folyik, de az olvasási műveletek ebben az időben meglehetősen lassúak lesznek.

Tartalom: RAID 1 vs RAID 5

 • 1 Konfiguráció
  • 1.1 RAID 1 konfiguráció
  • 1.2 RAID 5 konfiguráció
 • 2 Olvas és ír
  • 2.1 Műveletek olvasása és írása a RAID-en 1
  • 2.2 Olvas és ír RAID 5-en
 • 3 Hibatűrés
 • 4 Hivatkozások

Configuration

RAID 1 konfiguráció

A RAID 1 konfiguráció meglehetősen egyszerű - az összes adatot azonos módon tárolja több fizikai lemezen. A RAID 1 rendszerint csak 2 lemezt tartalmaz, de további redundanciához még hozzá lehet adni.

Adattárolás a RAID 1 beállításokban

RAID 5 konfiguráció

A RAID 5 redundancia révén hibatűrést biztosít. Ahelyett, hogy az adatok tükörképét tárolná (mint például a RAID 0-ban), a RAID 5 optimalizálja a tárolási hatékonyságot paritás és ellenőrző összeg felhasználásával, valamint a hibák észleléséhez és javításához széles körben alkalmazott számítási technikákkal. A paritásblokkok lehetővé teszik az adatok rekonstruálását, ha az egyik blokk hiányzik.

A RAID 5 konfigurációja elosztott paritású csíkot használ a hibatolerancia biztosítása érdekében. Ezen a képen a blokkokat szín szerint csoportosítják, így láthatja, hogy melyik paritás blokkot társítanak az egyes blokkokhoz.

RAID 4 konfigurációban egy dedikált lemezt használnak paritásinformációk tárolására. A RAID 5 azonban használ elosztott paritás oly módon, hogy a paritás blokkok minden fizikai lemezen körkörös módon tárolódjanak. Legalább két lemezre van szüksége a sztrippeléshez és egy másikhoz a paritásbitek tárolásához; tehát a RAID 5-nek legalább 3 fizikai lemezt igényel.

A RAID 5 így néz ki a való életben:

Egy RAID 5 tömb, ahol a meghajtók közül két úgy tűnt, hogy egyszerre összeomlott, de a tulajdonos képes volt helyreállítani adatait.

Olvas és ír

Olvasás és írás műveletek a RAID 1-en

Az olvasási műveletek gyorsabbak a RAID 1 rendszeren, csak egyetlen fizikai lemez használatához képest. Ennek oka az, hogy az adatok párhuzamosan olvashatók. Az olvasási kérelmeket minden fizikai meghajtóra elküldjük, és a leggyorsabb teljesítményű meghajtó először visszajuttathatja az adatokat a vezérlőhöz. A vezérlő szoftverének optimalizálása megkönnyítheti a szinte párhuzamos olvasást oly módon, hogy a RAID teljes átviteli sebessége megközelíti a RAID összes fizikai meghajtójának átmeneti összegét..

Az írási műveletek lassabbak egy RAID 1-en, mivel az írási művelet nem fejeződik be, amíg az adatok nem íródnak az összes lemezen; így a tömb leglassabb lemeze szűk keresztmetszetté válik, akárcsak egy lánc csak annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme.

Olvas és ír RAID 5-en

Mivel a RAID 5 csíkot használ, az olvasási műveletek párhuzamosan történnek és nagyon gyorsak. Az írások szintén gyorsak, de enyhén húzódik az írási teljesítmény, mivel a paritás blokkok kiszámításában és írásában rejlik az általános költség..

Hibatűrés

A RAID 1 kiváló hibatűrést biztosít. Mindaddig, amíg a tömb egyik fizikai meghajtója működőképes, a RAID működik. A RAID 1 cserélhető; vagyis lehetőség van egy meghibásodott lemez cseréjére, miközben a rendszer működőképes. A probléma helyreállítása gyors, mivel a cseremeghajtó létrehozása egyszerűen az összes adat másolása az egyik funkcionális meghajtóról.

A RAID 5 csíkot használ a RAID 1 teljesítmény előnyeinek biztosítása érdekében, de hibatűrést is kínál. Ha a RAID 5 egyik fizikai lemeze meghibásodik, akkor a rendszer tovább működik olvasás közben. A meghibásodott meghajtó "cserélhető", azaz a meghibásodott lemezt kicserélheti egy újakra az eszköz kikapcsolása nélkül. Az olvasás és az írás lassú lesz a hibajavítás alatt, a paritás kiszámításának fölösleges oka miatt.

Irodalom

 • RAJTAÜTÉS - Wikipedia
 • Normál RAID szintek - Wikipedia
 • Kompromisszumok a RAID 5 és a RAID 10 tárolókonfigurációk között - kis erdős völgy
 • Közös RAID lemezes adatformátum (DDF) - Tárolóhálózati Ipari Egyesület