Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a mitosis és a meiosis között?

A mitózis és a meiozis közötti legfontosabb hasonlóságok és különbségek mindkettő A mitózis és a meiosis két olyan sejtosztódás, amelyek eukarióta sejtekben fordulnak elő, és mindkettő diploid szülősejtből indul ki. De, a mitózis két diploid leánysejtet termel, amelyek genetikailag azonosak a szülő sejtekkel, míg a meiosis négy haploid leánysejtet termel, amelyek genetikailag nem azonosak a szülő sejttel. 

Továbbá, a növekedés és fejlődés során a mitózis számos sejtet termelő többsejtű szervezetekben, míg a szaporodás során a meiozis szexuális sejteket termel. Mindezeken túl sok más hasonlóság és különbség van a mitózis és a meiozis között, amelyeket itt részletesebben mutatunk be a mitózis és a meiozis rövid ismertetése után..

TARTALOMJEGYZÉK

1. Áttekintés és a legfontosabb különbség
2. Mi a mitózis? 
3. Mi a meiozis?
4. A mitózis és a meiosis hasonlóságai
5. Összehasonlítás egymással - Mitózis vs meiozis táblázatos formában
6. Összegzés

Mi a mitózis??

A mitózis egy olyan sejtosztódás, amely két olyan lánysejtet termel, amelyek genetikailag hasonlóak a szülő sejthez. A mitózisos fázis négy alfázison keresztül zajlik, nevezetesen a fázis, a metafázis, az anafázis és a teofázis. Ezenkívül a citokinezis kiegészíti két olyan sejt előállításával, amelyek genetikailag azonosak a szülő sejttel.

01. ábra: Mitózis

A fázis a mitózis első fázisa; ebben a fázisban a centroszómák a sejt két pólusába vándorolnak, a nukleáris membrán elkezdi eltűnni, a mikrotubulusok elkezdenek kiterjedni, a kromoszómák kondenzálódnak és párosulnak egymással, és nővérekromatidok válnak láthatóvá. A metafázis a mitózis második fázisa, amelyben a kromoszómák a metafázis lemeznél állnak fel, és a mikrotubulusok külön-külön kapcsolódnak az egyes kromoszómák centromerjeihez. Az anafázis során a nővérekromatidok egyenletesen eloszlanak és elkülönülnek, hogy a két pólus felé vándoroljanak. A mikrotubulusok elősegítik a nővérekromatidok húzását a két pólus felé. A telophase a nukleáris megosztás utolsó fázisa. Itt két új mag képződik, és a sejt tartalmát a sejt két oldala felosztja. Végül, a citokinezis során a sejt citoplazma megosztódik, és két új egyedi sejt képződik.

Mi a meiozis??

A meiosis egy olyan sejtosztódás, amely a ivarsejtek kialakulásakor fordul elő. A szülősejtből négy lánysejtet állít elő. A diploid szülősejt négy haploid sejtre osztódik két fő megosztáson keresztül, úgynevezett meiozis I és meiozis II. Ezenkívül az egyes sejtosztódásoknak négy alfázisa van: a fázis, a metafázis, az anafázis és a teofázis. Ezért a meiozis nyolc alfázisban van, és négy olyan lánysejtet eredményez, amelyek genetikailag nem azonosak a szülő sejttel.

02 ábra: Meiosis

Ezenkívül a meiozis lehetővé teszi a genetikailag változó ivarsejtek előállítását. Ennek oka az, hogy a bivalens képződés és a genetikai keveredés a fázis során chiasma néven ismert pontokban történik. A bivalens vagy a tetrad a meiozis I. fázisában kialakult homológ kromoszómák társulása. A chiasma az a kapcsolattartási pont, ahol két homológ kromoszóma fizikai kapcsolatot vagy keresztezést képez. Az átlépés eredményeként genetikai anyag keveredik a homológ kromoszómák között. Ezért a kapott ivarsejtek új génkombinációkat kapnak, amelyek megmutatják az utódok genetikai variabilitását.

Milyen hasonlóságok és különbségek vannak a mitosis és a meiosis között??

A mitózis és a meiosis hasonlóságai

  • A mitózis és a meiosis két fő sejtciklus, amelyek a többsejtű szervezetekben fordulnak elő.
  • Mindkét ciklus egy diploid szülősejtből indul.
  • Mindkét sejtciklus leánysejteket termel.
  • Fontosak és többször is megtörténnek.
  • Mindkét típus alfázisokból áll, amelyek szinte hasonlóak.
  • A citokinezis mindkét ciklus alatt fordul elő.
  • A DNS duplikációja minden ciklusban megtörténik.
  • Mindkét ciklusban a nukleáris membrán eltűnik.
  • Mindkét ciklusban orsószálak képződnek.

Különbség a mitózis és a meiosis között

A mitózis egy olyan sejtosztódás, amely két genetikailag azonos lányt, amely diploid. Ezzel szemben a meiozis egy olyan sejtosztódás, amely négy, genetikailag eltérő, haploid sejtet termel. Mindegyik folyamat olyan sejteket állít elő, amelyek kromoszóma-száma eltérő. A mitózis két sejtet, míg a meiozis négy sejtet termel. Sőt, a mitózisban termelt lányos sejtek genetikailag azonosak a szülő sejtekkel, míg a meiozisban termelt lány sejtek genetikailag nem hasonlítanak a szülő sejtekhez. Ezenkívül a mitózis a növekedés és fejlődés során, míg a meiozis a nemi sejtek kialakulásakor fordul elő. A legfontosabb, hogy a szomatikus sejtek mitózissal osztódnak, a csírasejtek pedig a meiosissal. A genetikai rekombináció meiozis során fordul elő, de a mitózis során nem.

Összegzés - Mitosis vs meiosis

A mitózis és a meiosis két sejtosztódás. A mitózis genetikailag azonos leánysejteket termel, ellentétben a meiozzissal, amely genetikailag változatos lánysejteket termel. Mindkét ciklusban a DNS a sejt két oldalára duplikál és szétválasztódik. Ezenkívül a citokinezis mindkét ciklusban közös. Összességében az alapvető folyamatok mindkét megoszlásban hasonlóak. Az egyes ciklusok végén azonban az eredményül kapott sejtek kromoszómák száma eltérő. A szomatikus sejtek mitózis szerint oszlanak meg, és a csírasejtek meiosissal osztódnak. Így ezek a hasonlóságok és különbségek a mitózis és a meiozis között.

Referencia:

1. „A mitózis fázisai”. Khan Academy, Khan Academy, itt érhető el.
2. „Meiosis”. Wikipedia, Wikimedia Alapítvány, 2018. május 11., elérhető itt.

Kép jóvoltából:

1. „Meiosis diagram”, készítette Marek Kultys - Saját munka (CC BY-SA 3.0) a Commons Wikimedia segítségével
2. „Mitózis-sematikus diagram-hu” Írta: Schemazeichnung_Mitose.svg: * Diagrama_Mitosis.svg: Jpablo-fordítás: Matt (beszélgetés) Diagrama_Mitosis.svg: juliana osorioderivatív munka: M3.dahl (beszélgetés) - Schemazeichnung_Mitose.svgDDia SA 3.0) a Commons Wikimedia-on keresztül