Szabványbeli eltérés vs. szórás

Szabvány eltérés és variancia statisztikai mértéke a Szabványbeli eltérésVarianciaMatematikai képlet A variancia négyzetgyöke Az egyes értékek eltérése a négyzet átlagából a mintában szereplő átlagtól. Szimbólum Görög betű sigma - σ Nincs dedikált szimbólum; szórással vagy más értékekkel kifejezve. Az adott adatkészlethez viszonyított értékek Ugyanaz a skála, mint az adott adatkészletben szereplő értékek; ezért ugyanazon egységekben kifejezve. A skála nagyobb, mint az adott adatkészlet értékei; nem ugyanazon egységben fejezik ki, mint maguk az értékek. Negatív vagy pozitív értékek?? Mindig nem negatív Mindig nem negatív Valós alkalmazás A lakosság mintavétele; a külsőségek azonosítása Statisztikai képletek, pénzügy.

Tartalom: Szabvány eltérés vs variancia

 • 1 Fontos fogalmak
 • 2 szimbólum
 • 3 Képletek
 • 4 Példa
  • 4.1 Miért kell négyzetbe állítani az eltéréseket??
 • 5 Valós alkalmazások
  • 5.1 Távolsági értékek keresése
 • 6 Minta szórás
 • 7 Hivatkozások

Fontos fogalmak

 • Átlagos: az adatkészlet összes értékének átlaga (adjon hozzá minden értéket, és ossza meg az összeget az értékek számával).
 • Eltérés: az egyes értékek távolsága az átlagtól. Ha az átlag 3, akkor az 5 értékének 2-es eltérése van (vonja le az átlagot az értékből). Az eltérés lehet pozitív vagy negatív.

szimbólumok

A szórás és a szórás képletet gyakran az alábbiak szerint fejezik ki:

 • x̅ = a probléma összes adatpontjának átlaga vagy átlaga
 • X = egyedi adatpont
 • N = az adatkészletben szereplő pontok száma
 • ∑ = [az eltérések négyzeteinek] összege

képletek

A halmaz varianciája n ugyanolyan valószínű értékek írhatók:

A szórás a variancia négyzetgyöke:

A görög betűkkel rendelkező képletek félelmetesnek tűnnek, de ez kevésbé bonyolult, mint amilyennek látszik. Egyszerű lépésekben:

 1. megtalálja az összes adatpont átlagát
 2. megtudhatja, hogy az egyes pontok milyen távol vannak az átlagtól (ez az eltérés)
 3. négyzet minden eltérés (azaz az érték különbsége az átlagtól)
 4. ossza meg a négyzetek összegét a pontok számával.

Ez adja a varianciát. Vegye ki a variancia négyzetgyökét a szórás meghatározásához.

Ez a Khan Akadémia kiváló videója magyarázza a variancia és a szórás fogalmait:

Példa

Tegyük fel, hogy egy adatkészlet hat pitypang magasságát tartalmazza: 3 hüvelyk, 4 hüvelyk, 5 hüvelyk, 4 hüvelyk, 11 hüvelyk és 6 hüvelyk.

Először keresse meg az adatpontok átlagát: (3 + 4 + 5 + 4 + 11 + 7) / 6 = 5,5

Tehát az átlagos magasság 5,5 hüvelyk. Most szükségünk van az eltérésekre, tehát megtaláljuk az egyes növények különbségét az átlagtól: -2,5, -1,5, -,5, -1,5, 5,5, 1,5

Most négyzet alakítsa ki az eltéréseket és keresse meg az összegüket: 6,25 + 2,25 + 0,25 + 2,25 + 30,25 + 2,25 = 43,5

Most osztjuk meg a négyzetek összegét az adatpontok számával, ebben az esetben a növényekkel: 43,5 / 6 = 7,25

Tehát ennek az adathalmaznak a varianciája 7,25, ami meglehetősen tetszőleges szám. A valós méréské konvertálásához vegye ki a 7,25 négyzetgyökét, és keresse meg a hüvelykben kifejezett szórást.

A szórás körülbelül 2,69 hüvelyk. Ez azt jelenti, hogy a mintában minden pitypang az átlag 2,69 hüvelyknél (5,5 hüvelyk) „normál”.

Miért négyzetbe az eltéréseket??

Az eltéréseket négyzetbe kell helyezni, hogy megakadályozzák a negatív értékek (az átlag alatti eltérések) a pozitív értékek törlését. Ez azért működik, mert a negatív szám négyzete pozitív értékké válik. Ha egyszerű adatkészlettel rendelkezett volna, + 5, +2, -1 és -6 átlagtól való eltéréssel, akkor az eltérések összege nulla lesz, ha az értékek nem vannak négyzetben (azaz 5 + 2 - 1 - 6 = 0).

Valós alkalmazások

A varianciát matematikai diszperzióban fejezik ki. Mivel ez egy tetszőleges szám az adatkészlet eredeti méréseihez képest, így nehéz megjeleníteni és alkalmazni a valós értelemben. A szórás megtalálása általában csak a végső lépés a szórás megállapítása előtt. A varianciaértékeket néha használják a pénzügyi és statisztikai képletekben.

A szórás, amelyet az adatkészlet eredeti egységeiben fejeznek ki, sokkal intuitívabb és közelebb áll az eredeti adatkészlet értékeihez. Leggyakrabban a demográfia vagy a lakosság mintáinak elemzésére használják, hogy megértsék, mi a normális a lakosságban.

Távolságok keresése

Normál eloszlás (Bell görbe), sávokkal 1σ-nak felel meg

Normál eloszlásban a népesség (vagy az értékek) körülbelül 68% -a esik az átlag 1 szórásán (1σ), és körülbelül 94% a 2σ belül. Azokat az értékeket, amelyek az átlagtól 1,7σ vagy annál többel különböznek, általában túlmutatónak tekintik.

A gyakorlatban a minőségbiztosítási rendszerek, mint például a Six Sigma, megpróbálják csökkenteni a hibaarányt, hogy a hibák túlzottvá váljanak. A "hat szigma folyamat" kifejezés abból a gondolatból származik, hogy ha a folyamat átlaga és a legközelebbi specifikációs határ között hat standard eltérés van, gyakorlatilag egyik elem sem felel meg az előírásoknak.[1]

Minta szórás

A valós alkalmazásokban az alkalmazott adatkészletek általában a populáció mintáját képviselik, nem pedig a teljes populációt. Kissé módosított képletet kell alkalmazni, ha egy populációs szintű következtetéseket kell levonni részleges mintából.

A „minta szórása” akkor használatos, ha csak a minta része van, de nyilatkozatot szeretne tenni arról a népesség szórásáról, amelyből a minta készül

Az egyetlen módszer, amelyben a minta szórási képlete eltér a standard eltérés képletétől, a nevezőben található „-1”.

A pitypang példájára erre a képletre akkor lenne szükség, ha csak 6 pitypangból vettünk mintát, de azt a példát akartunk felhasználni, hogy a százszoros pitypangok alapján megadja a teljes terület szórását..

A négyzetek összegét most 6-val (n - 1) helyett 5-el osztják, ami 8,7 (7,25 helyett) szórást és a mintának a szórása 2,95 hüvelyk, az eredeti szórás 2,69 hüvelyk helyett. Ezt a változást arra használják, hogy egy mintában hibát találjanak (ebben az esetben 9%).

Irodalom

 • Egyszerű példa a szórás kiszámítására - AppSpot
 • Szabvány eltérés képletek - A matematika szórakoztató
 • Abszolút eltérés és variancia - Laerd Statistics
 • Szabvány eltérés és szórás - A matematika szórakoztató
 • Wikipedia: szórás
 • Wikipedia: Variancia # tulajdonságai
 • Távolság, szórás és szórás mint diszperzió mértéke - Khan Akadémia
 • Üzemmódok, mediánok és eszközök: Egységes perspektíva