Bal agy és jobb agy

Bal kelekótya az embereknek logikusnak, elemzőnek és módszeresnek kell lenniük, miközben jobb kelekótya az embereknek kreatívnak, rendezetlenségnek és művészi képességnek kell lenniük. Ezt a bal agy és a jobb agy elméletét azonban megcáfolta Bal agyféltekeJobb agyféltekeFunkciók Beszéd és nyelv, logikai elemzés és érvelés, matematikai számítások. Területi tudatosság, intuíció, arcfelismerés, vizuális képek, zenetudatosság, művészet, ritmus. vonások Lineáris gondolkodás, szekvenciális feldolgozás, logikus döntéshozatal, valóság-orientált. Holisztikus gondolkodás, véletlenszerű feldolgozás, intuitív döntéshozatal, nem verbális feldolgozás, fantasy-orientált. Az észlelt személyiségjegyek Analitikus, logikus, ügyeljen a részletekre Kreatív, művészi, nyitott. Összességében gondolkodás Lineáris, részletorientált - „a részletek egészbe” megközelítés. Holisztikus, nagy képorientált - "egész a részletekre" megközelítés. Gondolkodási folyamat Egymás utáni; verbális (folyamat szavakkal). Véletlen; nem verbális (folyamat látványokkal). Problémamegoldás Logikai - rend / minta észlelése; hangsúly a stratégiákon. Intuitív - térbeli / absztrakt észlelés; a lehetőségek hangsúlyozása. Vezérli az izmokat A test jobb oldala. A test bal oldala. erősségek Matematika, analitika, olvasás, helyesírás, írás, szekvenálás, szóbeli és írásbeli nyelv. Többdimenziós gondolkodás, művészet, zene, rajz, atlétika, koordináció, javítás, emlékszik az arcokra, helyekre, eseményekre. Nehézségek Megjelenítés, térbeli / elvont gondolkodás, Követve egymás után, részek megértése, nagy mennyiségű információ szervezése, emlékek emlékezése. Ha sérült Probléma a beszélt vagy írott szavak beszédével vagy megértésével; lassú, óvatos mozgások; képtelenség látni a dolgokat a test jobb oldalán. Probléma a vizuális észleléssel (annak megértése, hogy milyen messze vagy közel van valami); a test bal oldalának elhanyagolása; képtelenség látni a dolgokat balra; rossz döntéshozatal; lobbanékonyság; rövid figyelemtartam; új dolgok lassú tanulása.

Tartalom: Bal agy vs jobb agy

 • 1.Háttér
 • 2 Az agy működésének laterálissága
  • 2.1 Az agy folyamata és funkciói
  • 2.2 A kár eredménye
 • 3 A sztereotípia
  • 3.1 Mi igaz?
  • 3.2 Mi nem igaz?
  • 3.3 Erősségek és nehézségek
 • 4 Hivatkozások

Háttér

A jobb agy és a bal agy közötti dominancia elmélete a Nobel-díjas neurobiológus és Roger Sperry neuropszichológus eredete. Sperry felfedezte, hogy az agy bal félteke általában az információk racionális, logikai, szekvenciális és átfogó analitikai feldolgozásával működik. A jobb félteke hajlamos felismerni a kapcsolatokat, integrálni és szintetizálni az információkat, és intuitív gondolatokhoz jut.

Ezek a megállapítások, bár igazak, alapjául szolgálnak a most megcáfolt elmélethez, miszerint a logikus, elemző és módszertani emberek bal agyi dominánsok, a kreatív és művészi emberek pedig jobb agyi dominánsok.

Az Utah Egyetemen végzett tanulmány meghonosította a mítoszt. Az idegtudósok több mint 1000 agyszkennelést elemeztek hét és 29 év közötti emberektől. Az agyszkennelés nem mutatott bizonyítékot arra, hogy az emberek az agy egyik oldalát jobban használják, mint a másikot. Alapvetően az agy összekapcsolódik, és a két félgömb támogatja egymást folyamatainak és funkcióinak ellátásában.

Az agy működésének laterálissága

Az emberi agy két különálló agyféltekére osztódik, amelyeket a corpus callosum köt össze. A félgömbök erős bilaterális szimmetriát mutatnak mind a szerkezet, mind a funkció szempontjából. Például szerkezetileg az oldalsó sulcus általában hosszabb a bal féltekén, mint a jobb féltekén, és funkcionálisan Broca és Wernicke területe a bal agyféltekén helyezkedik el a jobbkezesek kb. 95% -ánál, de a balkezesek. Roger Sperry, idegtudós és Nobel-díjas jelentősen hozzájárult a lateralizáció és az agy split funkciójának kutatásához.

Az agy folyamata és funkciói

Az agy bal oldali félteke elemzően és szekvenciálisan dolgozza fel az információkat. Középpontjában a verbális és a nyelvért felelős. A részletekből egy teljes képké alakul. A bal félteke funkciói között szerepel a rend és a minta észlelése, valamint a stratégiák létrehozása. A bal félteke irányítja az izmokat a test jobb oldalán.

Az agy jobb félteke intuitív módon dolgozza fel az információkat. A látásra összpontosít, és felelős a figyelemért. A teljes képet a részletekig dolgozza fel. A jobb félteke funkciói között szerepel a térbeli észlelés és a lehetőségek látása helyzetekben. A jobb félteke irányítja az izmokat a test bal oldalán.

A kár eredménye

Amikor az emberek sérülést szenvednek vagy az agy egyik oldalán lokális stroke van, specifikus bajok vannak. Amikor az agy bal félteke sérült, az embereknek nehezen tudnak beszélt vagy megérteni a mondott vagy leírt szavakat. Nem látnak dolgokat a test jobb oldalán. Befolyásolja a motoros készségeket (végtagi apraxia [1]), és gyakran lassan és óvatosan mozognak.

Az agy jobb féltekéjének sérüléseit gyakran szenvedő személyeknek nehézségeik vannak a látásérzéssel és a térbeli tájolással [2], például annak megértésében, hogy egy tárgy milyen messze vagy közel van a testhez képest. Gyakran elhanyagolják a test bal oldalát, és a bal oldalon nem látnak dolgokat. Ezek az emberek gyakran impulzív és rossz döntéseket hoznak. Rövid figyelmeztetési képességük van, és lelassul a képességük a nyelv egyes elemeinek olvasására, feldolgozására [3] vagy új dolgok megtanulására..

Alkalmazás a II. Világháborúban

Ha az agy egy meghatározott régiója, vagy akár egy teljes félteke megsérül vagy megsemmisül, akkor annak funkcióit néha az ipsilaterális féltekén lévő szomszédos régió vagy az ellentétes féltekén lévő megfelelő régió vállalhatja, a megsérült területtől és a sérüléstől függően. beteg kora.

Michael Gazzaniga, az idegtudós orvos és a Sperry védelmezője a WJ, a második világháború veteránja és epilepsziás beteg konkrét esetéről beszél háborús sérülés eredményeként. Ő volt az első veterán, aki kísérleti split-agy műtéten ment keresztül, amely sikeres volt. Idézzük Gazzaniga interjúját:

WJ volt az első izgalom pillanata, lassan gyógyult a műtétről, körülbelül 50 éves volt, amikor műtétet végeztek, így emlékszem rá, hogy ellátogatott a Caltechbe, kerekes székben érkezett védő sisakban és mindenféle felszerelésben. Egyébként bevisszük a teszthelyiségbe, és ezek valóban első napok voltak, tehát nagyon durva volt, a csövekkel a vizet a különféle laboratóriumokba küldték, és mindenki nyitva volt, és ki volt téve a mennyezetnek, és szó szerint egy kötelet dobtunk át majd letette a képernyőt, amelyre vissza tudta vetíteni, majd egy kis eszköz segítségével a képeket a rögzítési pont egyik oldalára villoghattuk, és ennek megfelelően, ha tudjuk, hogyan van a vizuális rendszer bekapcsolva, ha a a rögzítési pont bal oldalán, amely kizárólag a jobb oldali félgömbre ment, és ha jobbra villanta, akkor kizárólag a bal féltekébe ment. Csak így vezetünk be.

A sztereotípia

Az analitikus és logikus emberektől, akik figyelnek a részletekre, azt állítják, hogy a bal agy domináns, azaz az agy bal oldalát inkább a jobb oldalon használják. A bal agyi gondolkodás alapvető jellemzői a logika, az elemzés, a szekvenálás, a lineáris gondolkodás, a matematika, a nyelv, a tények, a szavakkal való gondolkodás, a dalszövegek emlékezése és a számítás. A bal oldali agyú emberek problémák megoldásakor hajlamosak lebontani a dolgokat, és megalapozott, ésszerű döntéseket hoznak. Jellemző foglalkozások: ügyvéd, bíró vagy bankár.

A kreatív, művészi és nyílt gondolkodású emberekről azt mondják, hogy a jobb agy domináns, és az agyuk jobb oldala dominál. A jobb agy gondolkodásának alapvető jellemzői a kreativitás, a képzelet, a holisztikus gondolkodás, az intuíció, a művészetek, a ritmus, a nem verbális, az érzések, a megjelenítés, a dallam felismerése és az álmodozás. A problémák megoldásakor a jobb agyú emberek inkább az intuícióra vagy a „bélreakcióra” támaszkodnak. A tipikus foglalkozások közé tartozik a politika, a színészi játék és az atlétika.

Mi igaz?

 • Az agy működésének későbbi késleltetése: Igaz, hogy az agy két oldalsó felében neuronok vagy receptorok vannak, amelyek különböző funkciókat szolgálnak. Bizonyítékok bizonyítják, hogy egyes kognitív funkciók, például a beszéd és a nyelv a bal oldali félgömbhöz kapcsolódnak, míg az arcfelismerés a jobb féltekén van. Az emberek azonban a teljes agyat is felhasználják a meghatározott funkciók végrehajtásához.
 • Vannak olyan személyiségtípusok, akik túlnyomórészt elemzőbb, mint művészi.
 • Mindenki az agyát holisztikusan használja, függetlenül attól, hogy analitikus vagy kreatív.
 • Lehetséges analitikus / logikus, valamint művészi / kreatív és sok ember is lehet.

Mi nem igaz

 • Az a tény, hogy az analitikus embereket az agy bal oldala, a kreatív embereket pedig az agy jobb oldala szabályozza.
 • Az analitikus emberek nem lehetnek kreatívak (vagy fordítva), mert az agyuk csak egy része domináns.

Erősségek és nehézségek

A bal agyú embereknek jónak kell lenniük a matematikában, az olvasásban, a helyesírásban, az írásban, a szekvenálásban, valamint a verbális és írásbeli nyelvben. Lehet, hogy nehezen tudnak elvont megjelenítés.

A jobb agyú embereknek jónak kell lenniük a többdimenziós gondolkodás, a művészet, a zene, a rajz, az atlétika, a koordináció és a javítás területén. Emlékeznek arcokra, helyekre és eseményekre. A jobb agyú embereknek azonban nehézségekbe ütközhetnek a részek megértése, ha nem látják az egészet. Szintén küzdenek a szekvenálással, nagy mennyiségű információ megszervezésével és a nevek emlékezésével.

Természetesen ezek sztereotípiák, és bármelyik embernek lehet erőssége és gyengesége mindkét csoportból. Különbségek lehetnek abban is, hogy az agy hogyan dolgozza fel a kognitív képességek különböző kategóriáit. például mind a bal, mind a jobb agyú emberek jól tudnak helyesírni, de az, hogy hogyan teszik, eltérő lehet. A bal agy megjegyzi az egyes betűk sorrendjét; a jobb agy megjegyzi az egész szó képét. Láthatja, hogy a jobb agy felemeli az ujját a helyesírási kérdések során, hogy kihúzza a szót a közepéből az arcuk elé, hogy az egész szót mentálisan megjelenítse..

Irodalom

 • Bal agy vs jobb: Mítosz, kutatások találják - Élő tudomány
 • A bal és a jobb agy bal alapvető jellemzői - UCMAS
 • Milyen módon forogsz? Bal agy vagy jobb agy? - Oldalirányú fellépés
 • A végtagi apraxia rehabilitációja: tanulmány bal agyi sérült betegekkel. - NIH.gov
 • Stroke a bal és a jobb agyban - Wisconsini Egyetem, Madison
 • Tanulmányi kihívások elmélete a bal agy / jobb agy viselkedéséről - HealthDay
 • Te vagy a jobb agy, vagy a bal agy gondolkodója? - Alabama Egyetem (PDF)
 • A bal agy és a jobb agy hipotézisének értékelése nyugalmi állapotú funkcionális kapcsolat MRI-vel - Plos One
 • Hogyan alakította meg az epilepsziás kezelés a tudatosság megértését? - Az Atlanti