Az északi és a déli baptista történelmi különbségei

A Baptista Mozgalom korai eredete

Az amerikai baptista mozgalom története szorosan követi azokat a fő eseményeket, amelyek Amerikát nemzetként definiálták. A templom növekedését tükrözi és befolyásolja az eredeti telepesek érkezése, az amerikai forradalmi háború és a polgárháború. A mozgalom eredete nyomon követésével láthatjuk, hogy merültek fel a különbségek a Déli Konvent és az Amerikai Baptisták között. A különbségek ellenére továbbra is sok hasonlóság van a két ág között, amelyek az egyházak korai eredetéig nyúlnak vissza.

A baptista mozgalom eredete meglehetősen összetett. Úgy tekinthető, mint amely a protestáns kezdetekből nőtt, nem pedig egy éjszakán át alakult ki. Bár néhány tudós megkísérelte a baptisták eredetét a bibliai napokig nyomon követni, sok tudós és kritikus ezt megcáfolja, és látja, hogy a 17. század elején Nagy-Britanniában induló mozgalom származik. Angliában a 17. század elején sok keresztény elégedetlen volt az angliai egyházzal. Ennek részben az Anglia Egyház látszólagos római katolikus befolyása volt a következménye (McBeth n.d.). Az egyháztól való felosztás azzal kezdődött, hogy sokan visszatértek a Biblia egyszerűbb tanításaihoz. Ezeket az egyházakat lazán „szeparatistáknak” hívták.

Kétféle baptista felekezet származott a szeparatisták nagyobb testületéből. Azok a General Baptisták, akik hitték az általános engesztelést Krisztus halálakor, és a Különleges Baptisták, akik csak egy, a „választottaknak” nevezett csoportot hittek engesztelésre (McBeth n.d.). A Különleges Baptista elkezdett gyakorolni a merítési keresztelést, amikor az egész testet és a fejet vízbe merítették (McBeth n.d.). A ma még a baptisták által folytatott gyakorlat, amely a Szeparatistáktól származik, akik Hollandiába utaztak és tanúi voltak a holland anabaptista szekták ilyen keresztelkedésének. A Baptista kifejezést, ahogyan a történelem során oly sok dolgot használták, eltérően alkalmazták. A kezdetben a baptisták „testvéreiknek” vagy „a kereszteltetett út testvéreinek” hivatkoztak (McBeth n.d.).

Baptista kezdetek Amerikában

Az amerikai korai baptisták eredetileg Angliából érkeztek, hogy elkerüljék a vallási üldöztetést, ugyanúgy, ahogy más szeparatisták tették. Rodger Williams és John Clarke tekinthető az első baptista-minisztereknek, akik Amerikába érkeztek (Baker n.d.). Alapították Providence-ben az első baptista gyülekezetet, amelyet eredetileg Első Baptista Gyülekezetnek hívtak 1638-ban. Az egyház korai éveiben és a baptista mozgalom egészében nem tapasztalt hatalmas növekedést a hívõk körében. 1740-re csaknem 300–400 tag volt Amerikában (Baker n.d.).

1755-ben azonban nagy megújulás történt. Ennek oka két ember, különösképpen Shubal Steams és Daniel Marshal volt, akik buzgón prédikáltak a déli gyarmatokban és a nyugati határon. Ez az ébredés olyan mintákat adott az egyházi életben, amelyet a déli baptisták ma is követnek (Baker n.d.). Mivel a baptisták ellenezték az állami adókat, amelyek bizonyos egyházakat, nevezetesen az angliai egyházat támogatták, és az állami beavatkozástól való függetlenségük tantétele; sokan aktív hazafiak lettek az 1775-ös amerikai forradalmi háborúban, és néhány alapító apát imádtak, például George Washington (Baker n.d.).

1707 és 1814 között különféle baptista szervezetek jöttek létre, hogy segítsék az egyház megerősítését, misszionáriusok felállítását és a doktrínák tisztázását. Csak az Általános Misszionáriusi Egyezmény 1814-es megalakulásakor, a többi társulásból létrejött egy valóban reprezentatív testület az egész Amerikában. Szinte a kezdetektől a véleménykülönbségek növekedtek észak és dél között. A déli baptisták azt kívánta, hogy a szervezet társulássá váljon, ami azt jelenti, hogy létezik egy felekezeti testület, amely az egyház minden aspektusát felügyeli, nem pedig a társadalom mintáját, amely minden egyes küldetéshez külön társadalommal rendelkezik (Baker n.d.). Amint az alábbiakban látni fogjuk azokat a különféle véleményeket és történeti eseményeket, amelyek kibontakoznának, az állami misszió mentén mélyen befolyásolnák az Általános Missziós Egyezményt.

A nagy hasadék

Mint fentebb említettük, az Általános Missziós Egyezmény a régi gyarmati különbségeket előtérbe helyezte. Legyen szó nyugati gazdáról, északi üzletemberekről vagy déli ültetvényesről, eltérő véleményük volt arról, hogy miként szolgálhatják a baptista hit legjobban. Az egyik legnagyobb kérdése a rabszolgaság volt. Azt lehet állítani, hogy ez közvetlenül tükrözi a polgárháború előtti és alatti feszültségeket. A déli baptisták elkezdték támogatni a nemzetiséget abban, amit rabszolgák birtokláshoz való joguknak tartottak, és azt akarta, hogy a rabszolgatulajdonosok legyenek misszionáriusok (Graham 2015). Míg a rabszolgaság az emberiség foltja, sok baptista történész óhatatlanul emlékezteti az olvasókat arra, hogy csak a baptisták kisebbsége volt a rabszolgák tulajdonában, nagyjából kétharmaduk nem volt rabszolgák (Baker n.d.). A baptista gyülekezetek általában alacsonyabb gazdasági osztályokból álltak. Függetlenül attól, hogy történelmi tény marad, a déli baptisták intézményi szinten támogatták a rabszolgatulajdonosokat annak érvényesítésében, amelyet jognak, erkölcsileg visszatartó jognak láttak, mindazonáltal ennek ellenére.

A rabszolgaság nem volt az egyetlen különbség, amely szakadást okozott a fent említett egyezményben. A fentebb említettek szerint a déli baptisták továbbra is erőteljesebb felekezeti egységet kívántak, anélkül, hogy ennek a vágynak a megvalósítására szolgáló eszköz sok vitát váltott volna ki (Baker n.d.). Ezek a különbségek végül a Déli Baptista Egyezmény 1845. május 10-i megalakulásához vezettek. A Déli Baptista Egyezmény ma is fennáll. Valójában ez a déli baptista egyezmény legutóbbi felmérése szerint a bolygó legnagyobb baptista szervezete és az Egyesült Államok legnagyobb protestáns szervezete, amelynek több mint 15 millió tagja van. Fontos megjegyezni, hogy a szervezet már nem támogatja a rabszolgaságot, és a közelmúltban elkötelezte magát amellett, hogy egyházain nem rasszizmussal foglalkozik. Ez látható a „Déli Baptista Egyezmény 150. évfordulóján a faji megbékélésről szóló 1995. évi állásfoglalásban”, amelyet a szervezet története ismeretében vett és intézkedéseket tett a múltbeli igazságtalanság módosítására és megelőzésére (SBC 1995). További konferenciák zajlottak a nehéz múltbeli szervezetekkel szemben, és a rasszizmusról, a szexualitásról és a vallásszabadságról folytatott további vitákat ösztönözték, különösen a fiatal felnőttek körében a tagság csökkentése elleni küzdelem érdekében (Graham 2015).

A szervezetek közötti modern különbségek

Az északi baptistákat az Egyesült Államok Baptista Gyülekezetének hívták, és bár továbbra is sok alapvető hiedelem tartozik a Déli Baptista Egyezményhez, és általában a baptistákhoz. Ugyanakkor vannak különbségek, és általában a déli baptista egyezmény konzervatívabb a kilátások és megközelítés szempontjából. Az alábbiakban felsoroljuk a két test közötti legfontosabb különbségeket:

  • A nők szerepe: Az amerikai baptisták fenntartják, hogy a nők vezetői szerepet tölthetnek be az egyházon belül. Míg a déli baptisták szerint a férfiak és a nők egyenlőek, a Biblia államokban csak a férfiak vállalhatják vezető szerepet (McAdams n.d.)
  • A Biblia: A déli baptisták azt tanítják, hogy a Biblia hibátlanul él és hogy „minden szentírás teljesen igaz és megbízható”. Míg az amerikai baptisták azt tanítják, hogy a Biblia „Isten isteni inspirációja, amely a keresztény hit megélhetésének végső írásbeli hatalma”. (Clark n.d.)
  • Üdvösség: A déli baptisták azt tanítják, hogy ha nem fogadja el Jézus Krisztust uraként és megmentõként, az örökkévalóságot a pokolban fogja tölteni. Az amerikai baptisták nem állítják közvetlenül, hogy meg kell szabadítania Krisztust, hogy megválthasson (Clark n.d.).
  • Az azonos neműek kapcsolatok: A déli baptisták elítélték az azonos neműek kapcsolatait. Az amerikai baptista általában jobban üdvözli az azonos neműek kapcsolatait.

Ez a lista semmilyen módon nem kimerítő, és ugyanazon szervezet különböző egyházainak véleménye eltérő. A fenti cikkben látható, hogy szorosan kapcsolódik-e a baptista egyház az amerikai történelemhez, az egykori értékekhez és a mai értékekhez..